نوشهر

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر    
نوشهر صلاح الدین کلا مرتضی پیری نوشهر- سی سنگان- صلاح الدین کلا- روبروی مجتمع تجاری تعطیلات -جنب نانوائی-طبقه فوقانی املاک ایرانیان - دفتر نظام فنی ساختمان روستائی نوشهر بخش صلاح الدین کلا     011-52173743
نوشهر کجور امیر خزائی نژاد نوشهر - شهر پول- جنب ثبت  احوال کجور 9113919431 011-52353714  
نوشهر مرکزی مرتضی پیری  نوشهر- خ ستارخان-روبروی آزمایشگاه دکتر محسنی-ساختمان ظفر- طبقه 4 - دفتر نظام فنی روستائی نوشهر 9118581131 011-52353708 011-52338004