نوشهر

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
نوشهر صلاح الدین کلا مرتضی پیری
نوشهر- سی سنگان- صلاح الدین کلا- روبروی مجتمع تجاری تعطیلات -جنب نانوائی - دفتر نظام فنی ساختمان روستائی نوشهر بخش صلاح الدین کلا
011-52173743

09118581131
نوشهر کجور سعیدخواجوند   
نوشهر- خ ستارخان- روبروی آزمایشگاه دکتر محسنی- ساختمان ظفر- طبقه چهارم
011-52353714

09113919431
نوشهر مرکزی امیرخزائی نژاد   
نوشهر- خ فردوسی جنوبی- نبش کوچه یاسر- طبقه دوم - دفتر نظام فنی روستائی نوشهر
011-52337004

09113923046