بابلسر

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
بابلسر بهنمیر ولی اله یوسف نژاد بهنمیر- خیابان امام ، مجتمع تجاری اداری پارس ، طبقه دوم ، واحد 210-دفتر نظام فنی ساختمان روستائی بهنمير

011-35750887

09119054137

بابلسر رودبست علی طالبیان درزی بابلسر- هادی شهر-نرسیده به پل-اساژ ماهان- طبقه دوم- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی رودبست
011-35373978

09113111393

بابلسر مرکزی مریم حسن زاده بابلسر-خیابان شهید بهشتی-نبش بهشتی 10-بالای موتور فروشی گنجی-طبقه اول-دفتر نظام فنی روستائی بابلسر
011-35364847

09117174075