بابلسر

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
بابلسر بهنمیر ولی اله یوسف نژاد بهنمیر- خیابان امام ، مجتمع تجاری اداری پارس ، طبقه دوم ، واحد 210-دفتر نظام فنی ساختمان روستائی بهنمير

011-35750887

09119054137

بابلسر رودبست علی طالبیان درزی بابلسر- میر بازار- روبروی ساختمان بانک صادرات تعاونی کارکنان- ساختمان ماهان- طبقه دوم- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی رودبست

011-35376062

09113111393

بابلسر مرکزی مریم حسن زاده بابلسر-خیابان شهید بهشتی- پائین تر از نانوائی سحرخیز-دست راست-دفتر نظام فنی روستائی بابلسر

01135254564

09117174075