سوادکوه

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر  
سوادکوه مرکزی محسن دادویه                      زیرآب-خیابام شهرداری-جنب نانوایی طالبی- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی سوادكوه 9111289761 011-42458687
سوادکوه شیرگاه هادی ظهیری                 شیرگاه- خ شهید تیموری-بعد از اداره گاز-طبقه فوقانی بیمه معلم- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی شيرگاه 9119266112 011-42442564