سوادکوه

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
سوادکوه مرکزی محسن دادویه  
                     زیرآب- سه راه انقلاب- خیابان خدمات- روبروی بخشداری- جنب نانوایی آقای طالبی- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی سوادكوه

011-42458687

09111289761

سوادکوه شیرگاه هادی ظهیری  
                شیرگاه- خیابان شهید تیموری - طبقه فوقانی -بعد از اداره گاز- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی شيرگاه
011-42442564

09111290021