آمل

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
آمل دابودشت شیما احمد نژاد
آمل-کیلومتر5جاده آمل به بابل-شهرداری دابودشت-جنب فروشگاه مصرف شهرو روستا-طبقه دوم ساختمان الکتردشت- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی دابودشت
011-43116273
آمل لاریجان حمیدرضاجلالی  
آمل - لاریجان - گزنگ- جنب بخشداری لاریجان- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی  لاريجان
011-43352734
آمل مرکزی عزت اله شاکری  
آمل- خيابان شهيد طالقانی-جنب سازمان آتش نشاني-نبش اباذر 25-كدپستي: 68488-46156-  دفتر نظام فني ساختمان روستائي مرکزی
011-44229488
آمل امام زاده عبداله علی ورامینی  
آمل- امام زاده عبداله- نرسيده به بخشداری-جنب کلانتری- دفتر نظام فني روستائي امام زاده عبداله 
011-43123893