آمل

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
آمل دابودشت شیما احمد نژاد
آمل-دابودشت -جنب بخشداری- کنار ثبت احوال- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی دابودشت
011-43115785
آمل لاریجان حمیدرضاجلالی  
آمل - لاریجان - گزنگ- جنب بخشداری لاریجان- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی  لاريجان
011-43352734
آمل مرکزی عزت اله شاکری  
آمل- خيابان شهيد طالقانی-جنب سازمان آتش نشاني-نبش اباذر 25-كدپستي: 68488-46156-  دفتر نظام فني ساختمان روستائي مرکزی

011-44227893

 

آمل امام زاده عبداله علی ورامینی  
آمل- امام زاده عبداله- نرسيده با پاسگاه امام زاده- ساختمان آقاي رشيد ابراهيمي -كدپستي:45811-46161 - دفتر نظام فني روستائي امام زاده عبداله 

01143123893