پیش نویس پیشنهادی دستورالعمل تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي كارداني

پیش نویس پیشنهادی دستورالعمل تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي كارداني

پیش نویس پیشنهادی دستورالعمل تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي  كارداني در بخش طراحي و نظارت ساختمان موضوع آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان پیرو نامه ای در مورخه 9-8-90 در مراسم اجلاس رؤسای سازمانهای نظام کاردانی ساختمان سراسر کشور در محل شورای مرکزی سازم...

28/ 04/ 1400