نوشهر

28 / تير/ 1400

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر    
نوشهر صلاح الدین کلا مرتضی پیری نوشهر- سی سنگان- صلاح الدین کلا- روبروی مجتمع تجاری تعطیلات -جنب نانوائی-طبقه فوقانی املاک ایرانیان - دفتر نظام فنی ساختمان روستائی نوشهر بخش صلاح الدین کلا     011-52173743
نوشهر کجور امیر خزائی نژاد نوشهر - شهر پول- جنب ثبت  احوال کجور 9113919431 011-52353714  
نوشهر مرکزی مرتضی پیری  نوشهر- خ ستارخان-روبروی آزمایشگاه دکتر محسنی-ساختمان ظفر- طبقه 4 - دفتر نظام فنی روستائی نوشهر 9118581131 011-52353708 011-52338004

نظام کاردانی استان مازندران
مازندران - ساری - بلوار پاسداران - جنب سازمان حج و زیارت استان - ساختمان شهر آرا - طبقه سوم - سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران کدپستی : 14884-48149 فکس : 33347329-011 011-33349061, 011-33348135