اطلاعیه فوری

 

اطلاعیه فوری

 

به اطلاع کلیه اعضای محترم نظام کاردانی ساختمان استان مازندران میرساند انتخابات لغو گردید

اطلاعیه فوری
به اطلاع کلیه اعضای محترم نظام کاردانی ساختمان استان مازندران میرساند باتوجه به وضعیت روز کرونا دراین استان وکشور ودستور ویژه وزارت راه وشهرسازی انتخابات نظام کاردانی ساختمان کل کشور به هفته آینده پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵موکول گردید لذا انتخابات حضوری دراین استان فردا لغو میگردد.
اطلاعات تکمیلی درخصوص نحوه برگزاری انتخابات وسایر موارد مربوط متعاقبا از طریق هیت اجرای انتخابات اعلام خواهد شد
روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران