اطلاعیه فوری

17 / شهريور/ 1400

اطلاعیه فوری
به اطلاع کلیه اعضای محترم نظام کاردانی ساختمان استان مازندران میرساند باتوجه به وضعیت روز کرونا دراین استان وکشور ودستور ویژه وزارت راه وشهرسازی انتخابات نظام کاردانی ساختمان کل کشور به هفته آینده پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵موکول گردید لذا انتخابات حضوری دراین استان فردا لغو میگردد.
اطلاعات تکمیلی درخصوص نحوه برگزاری انتخابات وسایر موارد مربوط متعاقبا از طریق هیت اجرای انتخابات اعلام خواهد شد
روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران

نظام کاردانی استان مازندران
مازندران - ساری - بلوار پاسداران - جنب سازمان حج و زیارت استان - ساختمان شهر آرا - طبقه سوم - سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران کدپستی : 14884-48149 فکس : 33347329-011 011-33349061, 011-33348135