صورتجلسه پانزدهمین گرد همائی هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با مسئولین دفاتر نظام فنی روستائی استان

 

صورتجلسه پانزدهمین گرد همائی هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با مسئولین دفاتر نظام فنی روستائی استان

 

   پانزدهمین جلسه مسئولین دفاتر با اعضای هئیت مدیره رأس ساعت 17 با حضور مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان آقای مهندس نظری و مهندس سیف پور رییس  سازمان واعضای هیت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان  و کلیه  مسئولین دفاترنظام فنی ساختمان روستایی استان مازندران درمتل بانک ملی بابلسر بر گزار شد در ابتدای این جلسه مهندس نظری مدیر کل راه و شهرسازی ضمن عرض تبریک به مناسبت روز مهندس با تاکید بر این مطلب که همه ما مکلف به اجرای قانون هستیم بیان داشتند هر خدماتی که شما ارائه می دهید و حق الزحمه دریافت می کنید بار حقوقی دارد واگر تخلفاتی در حوزه اجرا وجود دارد حتما به صاحب کار اطلاع و در رونوشت به مراجع صدور پروانه ودستگاهای نظارتی اطلاع دهید مدیر کل راه و شهر سازی مازندران خاطر نشان کرد ما در بحث فنی هیچ گذشتی نداریم و هر چه آیین نامه بیان کرده ما مکلف به اجرای آن هستیم .از سال 98 حتما بازدیدها را به شکل رندوم در شهرستانهای استان  خواهیم داشت . ما مکلف به اجرای قوانین هستیم . در خصوص مشکلاتی که دراین حوزه وجود دارد قول مساعد دادند از جمله تعدادکارها، سهمیه ها وثبت پروژهای استحکام بنا افزایش تعرفها و صدور شناسنامه فنی وملکی ونصب تابلوی ساختمان . درادامه مهندس سیف پوررییس سازمان نظام کاردانی ساختمان  ضمن خوش آمدگویی به مدیر کل راه و شهرسازی و همه مسئولین دفاتر بیان داشتند ازهمه مسئولین دفاتر انتظار داریم براجرای درست مقررات ملی تلاش کنند واهميت دادن به كيفيت ساخت وساز و رعايت مقررات ملي ،همچنين رعايت همكاران به اجراي ضوابط ساخت وساز صحيح ودر حد صلاحيت و ظرفيت تاكيد داشتند همچنين خواستار كنترل مضاعف ساخت و سازها جهت تداوم نظارت صحيح توسط ناظران و  تداوم تعامل بيشتر بامراجع صدور پروانه اداره راه وشهرسازی بنیاد مسکن و ساير نهادهاي مسئول گرديدند.ودر ادامه مسئولين محترم دفاتر به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و رياست محترم سازمان و هيات مديره به سؤالات مربوطه پاسخ گفتند مهندس مومنی مسول نظام فنی ساختمان روستایی سازمان کاردانها نیز در این نشست به پرسشهای مطرح شده از سوی مسئولین دفاتر پاسخ دادند و در پایان این نشست از مسئولین دفاتر وبه مناسبت روز مهندس با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد .