دیداررئیس وخزانه دار سازمان نظام کاردانی ساختمان بامدیرعامل بانک ملی استان مازندران

 

دیداررئیس وخزانه دار سازمان نظام کاردانی ساختمان بامدیرعامل بانک ملی استان مازندران

 

جلسه هیات رئیسه سازمان با ریاست و اعضای اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران

این دیدار که در محل ساختمان بانک ملی استان انجام گردید، ریاست سازمان جناب آقای مهندس سیف پور ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه بانک ملی، رضایت مندی اعضاء و هیات مدیره سازمان را در گرو خدمات مطلوب تراکنش بانکی در کوتاهترین بازه زمانی دانسته است
 در ادامه جلسه، خزانه دار سازمان جناب آقای مهندس اکبری ضمن گزارشی از ارائه تراکنش مالی از طریق خدمات ارائه شده از سوی بانک ملی و مشکلات بوجود آمده در استفاده از دستگاه های خودپردازهای سیار(پوز) و افزایش تسهیلات(وام) به اعضا را بیان داشتند
همچنین مسئول نظام فنی روستایی مازندران جناب آقای مهندس مومنی، ضمن گزارشی از سامانه نظام فنی روستایی و مشکلات بوجود آمده از سوی سایت بانک ملی در ارائه خدمات به اعضای سازمان، راهکارهای مطلوب جهت رفع مشکلات را بیان نمودند
در پایان جناب آقای رشیدی ریاست امور شعب بانک ملی مازندران ضمن خیرمقدم و قدردانی از مجموعه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران، هدف تكريم ارباب رجوع و تسهيل در امور مربوط به مشتريان و اعضای آن سازمان در کوتاهترین بازه زمانی را از رسالت بانک ملی عنوان نمودند.