آقای مهندس کمیل مومنی بادله به سمت رئیس گروه نظارت عالیه ساختمانی استان مازندران منصوب گردید

 

آقای مهندس کمیل مومنی بادله به سمت رئیس گروه نظارت عالیه ساختمانی استان مازندران منصوب گردید

 

طی حکمی از سوی مدیرکل محترم اداره راه و شهرسازی مازندران جناب آقای دکتر نظری

رئیس گروه نظارت عالیه ساختمانهای روستایی استان مازندران منصوب گردید

جناب آقای مهندس کمیل مومنی بادله
سلام علیکم
با توجه به سوابق و تجارب ارزنده و همچنین شناخت از توان علمی و مدیریتی شما، به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به موجب این حکم؛ جنابعالی را به سمت رئیس گروه نظارت عالیه ساختمانی استان مازندران منصوب می نمایم
امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و رعایت خط مشی اعلام شده و شرح وظایف و به منظور ایجاد هماهنگی در زمینه های فنی و عمرانی، نظارت بر ساخت و سازهای واقع در حوزه ی روستایی(داخل و خارج از بافت روستا) و خارج از حریم شهرها، تشخیص نیازمندی و تعیین اولویت ها، در راستای اعمال سیاست های عمومی دولت تدبیر و امید در خدمت به مردم که ولی نعمتان و سرمایه های اصلی کشور هستند و در پرتو عنایت حضرت احدیت و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در انجام رسالت خطیر خویش موفق و موید باشید
سید محمد نظری

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان  مازندران