به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان

 

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان

 

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران میرساند؛ باتوجه به مکاتبات اداره کل راه و شهرسازی مازندران در خصوص عدم برگزاری تشریفات قانونی در برگزاری مجمع نوبت اول مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ را نسبت به برگزاری مجدد نوبت با شرایط مندرج در نامه ی مذکور اعلام نموده است.
لذا بنا بر دستور ریاست محترم سازمان، *مجمع نوبت دوم*  مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در محل سالن هلال احمر ساری *لغو* گردیده است.
روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران