گردهمائی مسئولین دفاترسازمان نظام کاردانی در پلاژ بهزیستی مرکز استان برگزار گردید

 

گردهمائی مسئولین دفاترسازمان نظام کاردانی در پلاژ بهزیستی مرکز استان برگزار گردید

 

 
 
 
گردهمایی مسئولین دفاتر نظام فنی ساختمان روستایی مازندران با حضور قائم مقام مدیر کل و رئیس و کارشناسان اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی- معاونت محترم و کارشناسان بازسازی و مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران-هیات مدیره و بازرسین سازمان نظام کاردانی در سالن اجتماعات پلاژ بهزیستی مرکز استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان ،مهندس اکبرزاده ریاست سازمان ضمن تسلیت و تعزیت ایام سوگواری آقا اباعبداله الحسین(ع) و یاران باوفایش، حضور مسئولین دستگاه های اجرایی در این گردهمایی و هم اندیشی با مسئولین دفاتر نظام فنی روستایی را نقطه عطف ساخت و ساز اصولی در راستای سیاست گذاری دولت سیزدهم در بخش روستایی بیان نمودند.
در ادامه آقایان مهندس حسینی قائم مقام مدیر کل و مهندس مظفری رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی؛ ساخت و ساز قانونی در روستاها را در گرو نظارت دقیق مهندسان و کاردان ها بر پایه اصول طراحی و نظارت مطابق قوانین و مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های صادره عنوان نمودند. همچنین از تدابیر هیات مدیره در راستای دستورالعمل ها و قوانین ساخت و ساز روستایی مطابق مصوبات هیات محترم ۴ نفره استان را در خور تقدیر دانسته اند.
آقای مهندس محرابی معاونت محترم بنیاد ضمن قدردانی از مجموعه سازمان نظام کاردانی، موفقیت و انسجام سازمان نظام کاردانی را بر پایه دو مولفه مهم آموزش و نظارت دانسته است.
در پایان جلسه مسئولین دفاتر ضمن تشکر و قدردانی از حضور مسئولین دستگاهای اجرایی و طرح موضوعات مربوط به ثبت پروژه ها و چالش های موجود در حوزه روستایی را بیان نمودند.