دیدار اعضای هیات رئیسه سازمان نظام کاردانی ساختمان با سرپرست معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری مازندران

 

دیدار اعضای هیات رئیسه سازمان نظام کاردانی ساختمان با سرپرست معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری مازندران

 

دیدار اعضای هیات رئیسه سازمان نظام کاردانی ساختمان با سرپرست معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری مازندران به گزارش روابط عمومی سازمان : در این جلسه که به منظور پایش از ساخت و ساز روستایی انجام گردیده است؛ آخرین اقدامات صورت گرفته توسط مهندسان و کاردان های ذی صلاح در طراحی و نظارت برای کلیه ی ساخت و سازها در بخش روستایی تشریح گردید. ازآنجاییکه ساخت و ساز غیرمجاز همیشه موجب چالش جدی در روستاها بوده و با تدبیر اتخاذی از سوی استانداری در تشکیل کارگروه ساخت و سازغیرمجاز، از بروز فعالیت افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز و چالش های صورت گرفته از دستگاه های ذی مدخل جلوگیری به عمل آمده بود؛ لذا مقرر گردید با احیای کارگروه مذکور با همکاری دفاتر نظام فنی ساختمان روستایی شاهد روند صحیح قانونی در امر ساخت و ساز روستایی صورت پذیرد. درادامه مهندس اکبرزاده رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان تصریح کرد: سازمان نظام کاردانی ساختمان به عنوان دستگاه خدمات رسان مهندسی درداخل وخارج از بافت روستا وخارج از حریم شهرها ؛نقش به سزایی رادر صدور پروانه ساختمانی دارد وی یاداور شد امروزه ساخت وسازدرروستاها باپشرفت چشمگیری مواجه شده است

 

                                                                                    برای مشاهده ویدئو کلیک نمائید