سفر زیارتی به مشهد مقدس

 

سفر زیارتی به مشهد مقدس

 

به گزارش روابط عمومی سازمان
ثبت نام کلیه اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران جهت اعزام به مشهد مقدس درهتل قائم از تاریخ  1402/03/11 الی 1402/04/31 درسایت سازمان آغاز میگردد ، اعضای کاردانهای محترم  جهت اطلاع بیشتر ونحوه ثبت نام به کارتابل شخصی خود به آدرس www.mazandkardan.ir مراجعه نماید.
درضمن جهت نحوه ثبت نام ،فیلم آموزشی در سایت سازمان نظام کاردانی قابل مشاهده میباشد
روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران
 
تذکر مهم:
 
عضو محترم جهت تائید ثبت نام نهائی از جانب سازمان میبایست ظرف مدت 72 ساعت از زمان ثبت نام اولیه نسبت به تسویه حساب حق عضویت سالیانه و دریافت نامه عزیمت به مشهد از سازمان اقدام فرمائید ، در صورت انصراف از ثبت نام از لیست رزرو هتل در کارتابل شخصی خود گزینه لغو را انتخاب نمائید در غیر اینصورت این ثبت نام به نام شما در سامانه موجود میباشد و تا 365 روز آینده مجاز به ثبت نام مجدد نمیباشید .