اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم سال 1401

 

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم سال 1401

 

جلسه نوبت دوم مجمع عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران

 

در روز  چهارشنبه 1401/01/24 فروردین  از ساعت 15 الی 18در شهرستان ساری- میدان امام -سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد.