آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 1401

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 1401

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 1401
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران می رساند؛ برابر بند الف آیین نامه ماده ۱۴ و ۱۵ تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی، جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 1401 سازمان از ساعت 15 الی 17 در روز دوشنبه 1401/01/08 در محل سالن اجتماعات سازمان نظام کاردانی واقع در شهرستان ساری-بلوار پاسداران جنب سازمان حج وزیارت  برگزار می گردد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، جلسه نوبت دوم در روز  چهارشنبه 141/01/24 فروردین  از ساعت 15 الی 18در شهرستان ساری- میدان امام -سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی   تشکیل خواهد شد.
دستور جلسه
1_گزارش ریاست سازمان
2_گزارش بازرسان سازمان
3-تصویب ترازنامه سال 1399
4-پیشنهاد بودجه سال 1401

روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران