اطلاعیه رزرو هتل قائم مشهد برای ماه فروردین 1401

 

اطلاعیه رزرو هتل قائم مشهد برای ماه فروردین 1401

 

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام کادرانی میرساند جهت رزرو و ثبت نام هتل قائم مشهد در ماه فروردین به کارتابل شخصی خود مراجعه نمائید