حضور مهندس حسن سیف پور میر رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در مرکز سامد

 

حضور مهندس حسن سیف پور میر رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در مرکز سامد

 

مهندس حسن سیف پور میر رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان روز شنبه 20 شهریور ماه 1400 از ساعت 10:30 الی 12:30 در مرکزالکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) با تلفن ۱۱۱ پاسخگوی پیشنهادات، انتقادات و سوالات مردمی است

به منظور پاسخگویی به سوالات هم استانی های عزیز:

حضور مهندس حسن سیف پور میر رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در مرکز سامد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران؛ به منظور تقویت تعامل مردم و دولت، پاسخگویی مستقیم به مسائل و مشکلات مردم، مهندس حسن سیف پور میر به همراه دکتر سید محمد نظری مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران روز شنبه 20 شهریور ماه 1400 از ساعت 10:30 الی 12:30 از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت (تلفن شماره ۱۱۱ سامانه سامد) در محل مرکز ارتباط مردم و دولت (سامد) استان پاسخگوی تماسهای تلفنی هم استانی های محترم خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان: هدف سامانه سامد کاهش مراجعات حضوری مردم و تسریع در پاسخگویی مدیران به درخواست‌ها و شکایات مردم بوده و فرصتی است مغتنم برای مسئولین دستگاه‌ها تا مسائل و مشکلات را برطرف کرده و رضایت‌مندی مردم افزایش یابد.
مسئول روابط عمومی سازمان افزودچگونگی استفاده از سامانه سامد اشاره کرد و اذعان داشت: مردم می‌توانند با استفاده از شماره تلفن ۱۱۱ شکایت یا درخواست‌های خود را مطرح کنند و در همان لحظه پاسخ سوال خود را دریافت نمایند. و فقط در مواردی که نیاز به بررسی پرونده باشد، کارشناسان سامد با دریافت کد ملی فرد؛ نسبت به ثبت درخواست اقدام و کد رهگیری به او ارائه می‌کنند. مومنی افزود: مردم شریف استان میتوانند از طریق "اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران" پاسخ درخواست خود را پیگیری و از نتیجه مطلع شوند