فهرست نامزدهای نهایی احراز صلاحیت شده  در پنجمین دوره انتخابات اعضا هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران

 

فهرست نامزدهای نهایی احراز صلاحیت شده در پنجمین دوره انتخابات اعضا هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران

 

در اجرای ماده ۲۴ ایین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی ساختمان بدین وسیله فهرست نهایی تایید صلاحیت شده نامزدهای عضویت در پنجمین دوره انتخابات اعضا هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران،توسط هیات نظارت استان اعلام می گردد.

pdf عکس نامزدهای انتخاباتی

 

 

ضمنا انتخابات اشاره شده در روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ از ساعت ۹ صبح الی ۱۷عصر در پانزده حوزه انتخاباتی در دفاتر مرکزی نظام فنی ساختمان روستایی سازمان نظام کاردانی آمل،بابل،بابلسر،بهشهر،تنکابن،چالوس،رامسر،ساری،سوادکوه،عباس آباد،قائم شهر ،محمود آباد،نکا،نور،نوشهر برگزار می گردد.

کلیه داوطلبان تا ۲۴ ساعت قبل از روز رای گیری حق تبلیغ در چهارچوب و شیوه نامه تبلیعات انتخابات هیات مدیره های سازمان،ابلاغی طی نامه شماره۳۵۶۰۴/۴۳۰ مورخه ۹۴/۶/۲۹
می باشند.        

هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات هیت مدیره وبازرسین سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران