اسامی پذیرفته شدگان در پنجمین دوره هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی

 

اسامی پذیرفته شدگان در پنجمین دوره هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی

 

در اجرای ماده ۲۴ ایین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی ساختمان بدین وسیله فهرست نهایی تایید صلاحیت شده نامزدهای عضویت در پنجمین دوره انتخابات اعضا هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران،توسط هیات نظارت استان اعلام می گردد.

در اجرای ماده ۲۴ ایین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی ساختمان بدین وسیله فهرست نهایی تایید صلاحیت شده نامزدهای عضویت در پنجمین دوره انتخابات اعضا هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران،توسط هیات نظارت استان اعلام می گردد.

صمنا انتخابات اشاره شده در روز چهارشنبه مورخ ۳/۶/۱۴۰۰ در پانزده حوزه انتخاباتی در دفاتر مرکزی کانون نظام کاردانی شهرهای امل،بابل،بابلسر،بهشهر،تنکابن،چالوس،رامسر،ساری،سوادکوه،عباس اباد،قائم شهر ،محمود اباد،نکا،نور،نوشهر برگزار می گردد.

دریافت فایل اکسل ( اسامی لیست مهندسین داوطلبین دوره پنجم

کلیه داوطلبان تا ۲۴ ساعت قبل از روز رای گیری حق تبلیغ در چهارچوب و شیوه نامه تبلیعات انتخابات هیات مدیره های سازمان،ابلاغی طی نامه شماره۳۵۶۰۴/۴۳۰ مورخه ۹۴/۶/۲۹
می باشند.
         هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات