قرارداد مسئولیت مدنی و حرفه ای کارفرمایان - پیمانکاران و مهندسین

 

قرارداد مسئولیت مدنی و حرفه ای کارفرمایان - پیمانکاران و مهندسین

 

متن قرارداد نامه به پیوست ارائه شده است برای دیدن عکس ها در سایز بزرگتر روی آنها کلیک کنید

 

قرارداد حق بیمه ها