گلوگاه

28 / تير/ 1400

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
گلوگاه مرکزی وکلباد سید جلیل اسعدی
              
گلوگاه -خیابان کارون -روبروی بانک ملی مرکزی - پاساژ ستاره شهر- طبقه دوم- واحد یک و دو - دفتر نظام فنی ساختمان روستائی گلوگاه

011-34666982

09111526502

نظام کاردانی استان مازندران
مازندران - ساری - بلوار پاسداران - جنب سازمان حج و زیارت استان - ساختمان شهر آرا - طبقه سوم - سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران کدپستی : 14884-48149 فکس : 33347329-011 011-33349061, 011-33348135