عباس آباد

28 / تير/ 1400

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
عباس آباد عباس آباد اصغر قنبري عباس آباد- خيابان امام- روبروي شهرداري- طبقه فوقاني- كد پستي:46740105893

011-54626876

09111942742

عباس آباد سلمانشهر حميد عليپور سلمانشهر- مابين پل جمشيد آباد- و تالار هفت درخت- ساختمان شوراي بخش- طبقه اول- دفتر نظام فني ساختمان روستايي بخش سلمانشهر

011-54631501

09118581445

نظام کاردانی استان مازندران
مازندران - ساری - بلوار پاسداران - جنب سازمان حج و زیارت استان - ساختمان شهر آرا - طبقه سوم - سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران کدپستی : 14884-48149 فکس : 33347329-011 011-33349061, 011-33348135