رامسر

28 / تير/ 1400

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
رامسر مرکزی محمد صالح ملک احمدی رامسر- چهار راه رمک - ابتدای کمربندی فاز 1 - ساختمان کارا- طبقه اول - واحد 2

011-55228573

09112911304

نظام کاردانی استان مازندران
مازندران - ساری - بلوار پاسداران - جنب سازمان حج و زیارت استان - ساختمان شهر آرا - طبقه سوم - سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران کدپستی : 14884-48149 فکس : 33347329-011 011-33349061, 011-33348135