رامسر

28 / تير/ 1400

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر    
رامسر مرکزی مرکزی حسام محتشم امیری       رامسر- چهار راه رمک-روبروی رستوران برادران- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی رامسر 9126178549 011-55224947

نظام کاردانی استان مازندران
مازندران - ساری - بلوار پاسداران - جنب سازمان حج و زیارت استان - ساختمان شهر آرا - طبقه سوم - سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران کدپستی : 14884-48149 فکس : 33347329-011 011-33349061, 011-33348135