چالوس

28 / تير/ 1400

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر  
چالوس کلاردشت سید مرتضی نور الهی کلاردشت-حسن كيف-  بالاتر از آتش نشاني- روبروي سرم سازي- كدپستي: 17785-46661 - دفتر نظام فنی ساختمان روستائی كلاردشت

011-52628058

09123463821

 
چالوس مرکزی زهرا پورمرادی
چالوس- پشت مسجد جامع - مجتمع تجاری صبرا- واحد 9 - طبقه سوم - دفتر نظام فني روستائي چالوس بخش مرکزی

011-52248315

09111939367

 
چالوس مرزن آباد رضامهدوی ایزدی  
چالوس- مرزن آباد- بلوار امام -ساختمان نایب-طبقه اول- دفتر نظام فني روستائي مرزن آباد
9111914828 011-52652304

نظام کاردانی استان مازندران
مازندران - ساری - بلوار پاسداران - جنب سازمان حج و زیارت استان - ساختمان شهر آرا - طبقه سوم - سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران کدپستی : 14884-48149 فکس : 33347329-011 011-33349061, 011-33348135