امروز : ۱۳۹۹/۸/۴مدارك لازم جهت شركت در آزمون شفاهي معماران تجربي
تاریخ ثبت : 1391/11/12
FJRIGJWWE9R0Register_Info:matn

1-فرم تقاضا نامه

2-چهار قطعه عكس 4*3

3-كپي تصوير صفحه اول شناسنامه (و توضيحات در صورت لزوم )

4-كپي كارت ملي

5-كپي كارت پايان خدمت

6-كپي تصوير مدرك تحصيلي

7-فيش واريزي به مبلغ 750/000 ريال به حساب   0206584659008 بانک ملی

تمامي مدارك در برگه A4 كپي گرفته ودر دفتر اسناد رسمي برابر اصل شود .

تذكر:شرط سني جهت شركت در اين آزمون حداقل 40 سال مي باشد  .

 

جهت دريافت فرم تقاضانامه كليك كنيد