امروز : ۱۳۹۹/۸/۴مدارک لازم جهت تمدید یا ارتقاء پروانه اشتغال معماران تجربی
تاریخ ثبت : 1394/08/11
FJRIGJWWE9R0Register_Info:matn

1-سه قطعه عکس ( 4*3 رنگی با زمینه روشن )

2-اصل پروانه اشتغال به کار معمار تجربی

3- برگه مفاصا حساب دارائی ماده 186

4-اصل فیش واریزی به مبلغ 1/300/000 ريال به حساب 0206584659008 بانک ملی

5-اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 60000 ريال  به حساب 350100004001036302009001 خزانه بانک ملی هر شهرستان

6-اصل فيش واريزي به مبلغ ................ ریال جهت عضويت به حساب 0206584659008 بانک ملی

7-در صورت تغییر آدرس دریافت فرم از سازمان

8-گواهی عدم خلاف از دفتر نظام فنی شهرستان فعالیت

9-نامه عملکرد از تاریخ پایان اعتبار پروانه تاکنون

10-نامه عملكرد ( ميزان عملكرد در سه سال اعتبار پروانه )

11-كپي كارت ملي در برگه A4  برابر اصل شده در دفتر خانه

12- تکمیل فرم سابقه کار  براي ارتقاء مطابق با پايه قبولي در صورت قبولي در آزمون.

همراه با کپی پروانه دو مهندس پایه 1 یا 2 به عنوان تائید کننده

قبولی پایه یک  19 سال سابقه کار

قبولی پایه دو  13 سال سابقه کار               دریافت  فرم ضمیمه 

*تذكر مهم : در صورت تکمیل نبودن یکی از بندهای فوق مدارک شما تحویل گرفته نمی شود   *