امروز : ۱۳۹۹/۸/۴مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار معماران تجربی
تاریخ ثبت : 1394/08/11
FJRIGJWWE9R0Register_Info:matn

-1 سه قطعه عکس ( 4*3 رنگی با زمینه روشن )
-2
کپی شناسنامه  در برگه A4
-3
کپی کارت پایان خدمت یا معافیت  در برگه A4
-4
کپی مدرک تحصیلی  در برگه A4
-5
کپی کارت ملی در برگه A4
-6
تکمیل فرمهای مربوط به پروانه اشتغال معمارتجربی ( فرم 3 برگ ضميمه گرديد )
-7
گواهی سابقه کار  فرم يك برگ ضميمه گرديدهمراه با تائید دو مهندس پایه 1 یا 2 و کپی پروانه آنها
قبولی پایه یک  19 سال  سابقه کار
قبولی پایه  دو  13 سال  سابقه کار
قبولی پایه  سه  8   سال سابقه کار

8-اصل فیش واریزی به مبلغ 1/300/000 ريال به حساب   0206584659008  بانک ملی
  9-اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 60000 ريال  به حساب   350100004001036302009001 خزانه بانک ملی هر شهرستان

10) اصل فيش واريزي به مبلغ 1/300/000 ريال جهت عضويت به حساب  0206584659008 بانک ملی
تذکر مهم   :
1- 
مدارک بند 5 تا 2 در دفتر اسناد رسمی برابراصل شود .

* در صورت تکمیل نبودن یکی از بندهای فوق مدارکشما تحویل گرفته نمی شود   *

ضميمه ها

فرم 3 برگ براي بند 6

فرم يک برگ براي بند 7