امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی
تاریخ ثبت : 1392/11/13

1 -اصل فیش واریزی به مبلغ 1/300/000 ريال  به حساب 0206584659008 بانک ملی

2 -اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ   60000ريال به حساب 35010000  4001036302009001خزانه بانک ملی هر شهرستان

-3 ارائه گواهی سابقه کار دولتی یا خصوصی به مدت پنج سال

-1-3دولتی : ارائه حکم کارگزینی همراه با نامه ) به جز آموزش و پرورش (

-2-3خصوصی : با دریافت نامه از شركت با درج سمت و مدت اشتغال به پیوست کپی ثبت روزنامه و كپي اساسنامه شركت ویا تکمیل کردن فرم سابقه کار خصوصي به همراه کپی پروانه اشتغال دو مهندس تاییدکننده (و ثبت محضری امضای مهندسین ( مهندسین پایه 1 یا 2 )

 2  -4 برگ کپی مدرک تحصیلی دائم یا موقت ) به همراه تسویه حساب صندوق رفاء در برگه A4 و در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود (

-5 کپی شناسنامه  ( در برگه A4 و در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود (

-6 کپی کارت پایان خدمت یا معافیت ( در برگه A4 و در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود (

-7کپی کارت ملی ( در برگه A4 و در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود (

-8 تکمیل فرمهای مربوط به پروانه اشتغال ( دریافت فرم برای صدور پروانه اشتغال )

-9سه قطعه عکس  ) 4*3 رنگی با زمینه روشن ) پشت نویسی با خودکار

-10 تسویه حساب جهت پرداخت حق عضویتهای سالانه به مبلغ ( به حساب 0206584659008 بانک ملی شعبه پاسداران )

-11اصل و کپی کارت عضویت در برگه A4

** تکمیل فرم تعهد نامه عدم عضویت در سازمان نظام مهندسی استان  (دانلود فرم تعهد نامه)

تذکر مهم :

در صورت تکمیل نبودن یکی از بندهای فوق مدارک شما تحویل گرفته نخواهد شد **