امروز : ۱۳۹۹/۸/۴مدارک لازم جهت عضویت در سازمان نظام كارداني
تاریخ ثبت : 1390/08/17
FJRIGJWWE9R0Register_Info:matn
مدارک لازم جهت عضویت در سازمان نظام كارداني ساختمان استان مازندران

 1 -1 قطعه عکس 4*3 (رنگي زمینه روشن) همراه با CD عکس اسکن شده

-2اصل و کپی مدرک تحصیلی

-3کپی شناسنامه (در صفحهA4 ) در صورتي كه توضيحات دارد از صفحه توضيحات هم كپي گرفته شود .

-4کپی کارت پایان خدمت یا معافیت(برای آقایان) (پشت و روی کارت روی صفحه A4 )

-5 کپی کارت ملی (پشت و روی کارت روی صفحه A4 )

 -6اصل فیش واریزی به مبلغ 1،950،000ريال به حساب 0206584659008 بانک ملی

توجه :

-1 شرط لازم برای عضویت در سازمان نظام کاردانی عدم عضویت در سازمان نظام مهندسی و همچنین  نظام کاردانی استان دیگر میباشد .

-2تمامی مدارک در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود .

-در صورت ناقص بودن هر یک ار بندها مدارک تحویل گرفته نمی شود

7-فرم عضویت