برای چاپ این صفحه اینجا کلیک نمایید

معرفی هیئت مدیره سازمان
FJRIGJWWE9R0Content:Content


حسن سیف پورمیر

 
سمت : ریاست سازمان


احمد اکبری

سمت : خزانه دار  ( هیئت رئیسه     

حسین یونسی راد    سمت : نائب رئیس  ( هیئت رئیسه ) 


میر سیف اله رهبریان

 سمت : دبیر ( هیئت رئیسه )

   

 

قاسم رستار 


 سمت : هیئت مدیره و عضو شورای رابط


 


مراد علی گت آقا زاده

 سمت : هیئت مدیره و عضو شورای رابط


 کیومرث نظام دوست

 سمت : هیئت مدیره
سمیه پاک منش

 سمت : هیئت مدیره


               
   

   


شعبانعلی احمد نژاد


 سمت : هیئت مدیره


        
 

                                                               

 

 

  

   
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
شماره های تماس : 011-33348135 011-33349061        کد پستی : 14884-48149