برای چاپ این صفحه اینجا کلیک نمایید

اطلاعات تماس با سازمان نظام کاردانی استان مازندران
FJRIGJWWE9R0Content:Content

: آدرس

مازندران - ساری - بلوار پاسداران - جنب سازمان حج و زیارت استان - ساختمان شهر آرا - طبقه سوم - سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران

: تلفن های تماس

011-33348135

011-33349061

فکس : 33347329-011

کد پستی : 14884-48149

Email : info@mazandkardan.com
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
شماره های تماس : 011-33348135 011-33349061        کد پستی : 14884-48149