امروز : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷چهارمین جلسه پیگیری ساخت دوهزار واحدی مسکن محرومین باحضور معاونت محترم امورعمرانی در استانداری مازندران
تاریخ ثبت : 1399/10/04
چهارمین جلسه پیگیری ساخت دوهزار واحد مسکن محرومان با حضور معاونت محترم امور عمرانی در ساختمان استانداری مازندران برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی سازمان در این دیدار دستگاه های متولی امر اعم ازمدیران کل  بانک ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهزیستی،کمیته امداد، سازمان بسیج سازندگی و سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران از اقدامات صورت گرفته، گزارشاتی را ارائه نمودند
دراین جلسه  مهندس کمیل مومنی نماینده سازمان نظام کاردانی ساختمان و مسئول نظام فنی ساختمان روستایی مازندران، اقدامات صورت گرفته از سوی کلیه دفاتر نظام فنی ساختمان  روستایی شهرستان ها در ثبت تعداد ۱۰۷۰ واحد از تعداد کل ۲۰۰۰ واحد مسکن محرومان را در کوتاهترین بازه زمانی را مرهون تدابیر ریاست و هیات مدیره سازمان نظام کاردانی مازندران و تلاش وافر مسئولین دفاتر در ارائه خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است 
در ادامه جلسه، مهندس رازجویان معاونت محترم عمرانی استانداری مازندران ضمن تشکر و قدردانی ویژه از ریاست، هیات مدیره و مجموعه سازمان نظام کاردانی، اقدام صورت گرفته از سوی آن سازمان را ناشی از تعهد و مدیریت صحیح  در خور تقدیر دانسته و گامی مثبت و کارشناسانه برای دیگر دستگاه های متولی امر برشمرد
همچنین اقدام سازمان ملی مسکن و پیش بینی بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای ساخت مسکن محرومان، برای خانه دار کردن قشر متوسط و ضعیف جامعه را از اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید دانسته، و اقدام سایر دستگاه ها در صورت هرگونه کوتاهی و قصور  را غیرقابل قبول عنوان کرده است