امروز : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶نشست مشترک حاج باقر بهاری رئیس شورای عالی استان مازندران بامهندس سیف پور رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران
تاریخ ثبت : 1399/09/30
نشست مشترک رئیس شورای عالی مازندران با ریاست سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان در این دیدار آقای بهاری(رئیس شورای عالی ) ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه سازمان نظام کاردانی؛ اجرای قوانین مقررات ملی ساختمان در ساخت  خانه های روستایی در گرو رضایت متقاضیان ساخت و ساز در حوزه ی روستایی دانسته است.
همچنین تدابیر هیات مدیره سازمان در مشارکت ساخت ۲ هزار واحد مسکن محرومین در بخش خدمات فنی بر پایه ی وجدان بیدارشان در این زمانه بوده است.
در این دیدار جناب آقای مهندس مومنی ریاست ممیزی ساخت و ساز غیر مجاز و مسئول نظام فنی ساختمان روستایی مازندران ،ثبت پروژه ها در ایام پیک شیوع کرونا در کلیه وضعیت ها، با اتخاذ تدابیر لازم با بازبودن دفاتر از طریق شیفت بندی مسئولین و پرسنل دفاتر و ارتباطشان با مالکین از طریق فضای مجازی صورت پذیرفت.
همچنین نظارت دقیق مسئولین ممیزی ساخت و ساز غیرمجاز و همکاری لازم با مراجع صدور پروانه علی الخصوص بخشداری ها و دهیاری ها و گزارشات مرحله ای به استانداری مازندران، از بروز ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری به عمل آورده شده است.
درادامه  مهندس اکبری خزانه دار سازمان ضمن گزارشی از ثبت مالی پروژه های روستایی در راستای حمایت از عموم روستاییان استان، ثبت پروژه تا سقف متراژ ۶۰۰ مترمربع را بر اساس ۱/۳ تعرفه ی مهندسی شهری و کلیه ی ثبت پروژه های مسکن محرومین بصورت رایگان  اعمال می گردد.
در خاتمه ریاست سازمان ضمن خوش آمدگویی، از پیگیری رئیس شورای عالی استان در صیانت از حقوق عامه مردم ، رمز موفقیت سازمان را مبتنی بر ضابطه قانون در تمامی شرایط و همکاری کامل فی مابین مجموعه آن سازمان با دستگاه های خدمات رسان دانسته است
.