امروز : ۱۳۹۹/۷/۲انتخابات هیت رئیسه سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران برگزار شد. انتخاب مجدد مهندس حسن سیف پور به عنوان رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران
تاریخ ثبت : 1399/05/07
انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه نظام کاردانی ساختمان مازندران

در جلسه انتخابات هیئت رئیسه نظام کاردانی ساختمان مازندران ،اعضای جدید هیئت رئیسه انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی  ساختمان مازندران، بر اساس ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای جدید هیئت رئیسه‌ سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران انتخاب شدند

براساس این گزارش ،  جلسه هیأت مدیره دوره چهارم سازمان با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه سازمان ، امروز دوشنبه که درمحل سازمان با حضوراعضاء برگزار شد

بر پایه این گزارش، در این جلسه انتخابات هیأت رئیسه برگزار شد که با اجماع نظر اعضای هیأت مدیره ، حسن سیف پور  به عنوان رئیس سازمان ، حسین یونسی راد به عنوان نایب رئیس ،میر سیف اله رهبریان  به عنوان دبیر و احمد اکبری به عنوان خزانه دار سازمان برای سال پنجم هیأت مدیره دوره چهارم انتخاب شدند
اعضای هیأت رئیسه منتخب برای مدت یکسال انتخاب شدند
.