امروز : ۱۳۹۹/۴/۱۵مهندس کامیار اسماعیلی به عنوان رئیس اداره توسعه مهندسی ونظارت برمقررات ملی وکیفیت ساختمان اداره کل راه وشهرسازی مازندران منصوب شد
تاریخ ثبت : 1399/02/17
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مهندس کامیار اسماعیلی به عنوان رئیس اداره توسعه مهندسی ونظارت برمقررات ملی وکیفیت ساختمان اداره کل راه وشهرسازی مازندران منصوب شد
آقای مهندس اسماعیلی در رزومه کاری خود ، رئیس اداره راه و شهر سازی فریدونکنار ، رئیس اداره کل راه و شهر سازی نور ، ناظر کمیته آموزش نظام مهندسی استان ، کارشناس شهر سازی شهرهای مختلف و سالها فعالیت در اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان را داشتند 
پیش از ایشان مهندس هومن موتمنی به عنوان رئیس این اداره فعالیت مینمودکه پس از انتصاب به عنوان معاون شهرداری آمل از این سمت استعفا داد آرزوی موفقیت برای هردوی این عزیزان
روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران