امروز : ۱۳۹۹/۵/۱۸نشست هم اندیشی هیات رئیسه سازمان های نظام کاردانی و مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار شد
تاریخ ثبت : 1398/11/05
نشست هم اندیشی هیات رئیسه سازمان های نظام کاردانی و مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان در این نشست؛ مهندس علی نیا (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان) ضمن عرض خیر مقدم به رئیس و هیات رئیسه نظام کاردانی، تداخل های بوجود آمده در ثبت پروژه های بالای ۸۰۰ مترمربع و شرح خدمات مهندسی و مشکلات بوجود آمده توضیحاتی را فرمودند. در ادامه مهندس سیف پور(ریاست سازمان نظام کاردانی ساختمان) حل مشکلات را در چارچوب مصوبات کمیته ۴ نفره استان و صورتجلسه روان سازی دانسته است
در خاتمه مقرر گردید؛ کلیه مفاد کمیته های چهارنفره و ثبت پروژهای بالای ۸۰۰ مترمربع درسامانه نظام فنی روستایی (سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران)ثبت گردد و  در اسرع وقت نسبت به اقدامات انجام گردیده در دفاتر و نمایندگی های نظام مهندسی سطح استان برابر مصوبات کمیته چهارنفره، اقدامات لازم صورت پذیرد تا فرآیند قانونی ثبت پروژها و نظارت دقیق در امر ساخت و ساز در حوزه روستا انجام پذیرد
همچنین مقرر گردید، حق السهم سازمان نظام کاردانی( ۲۰ درصد) از پروژه های بالای ۸۰۰ مترمربع؛ در پایان هر هفته به حساب متمرکز سازمان نظام کاردانی نزد بانک ملی واریز گردد