امروز : ۱۳۹۹/۵/۱۸مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با حضور اعضای محترم سازمان در روزچهارشنبه بیست پنجم دیماه ۹۸در سالن متل بانک ملی بابلسر برگزار شد
تاریخ ثبت : 1398/10/28
مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با حضور اعضای محترم سازمان در روزچهارشنبه بیست پنجم دیماه ۹۸در سالن متل بانک ملی  بابلسر  برگزار شد
 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان   ، به استناد  ماده 12آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی ، مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام کاردانی  ساختمان استان مازندران  از ساعت 15روز چهارشنبه بیست پنجم دیماه ۹۸ درسالن متل بانک ملی بابلسر برگزار شد
این مجمع با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید   و سپس مهندس سیف پور میر ریاست محترم سازمان ضمن عرض خیر مقدم به مهندس غلامی نماینده اداره کل راه وشهرسازی وکلیه اعضابا دستور جلسه زیر آغاز گردید
گزارش رئیس سازمان
گزارش بازرسین
تایید وتصویب تراز نهایی سال97
خرید زمین بابت احداث ساختمان اداری سازمان


ودر ادامه انتخاب دوناظر ویک منشی برابر قانون از سوی اعضاء انتخاب و سپس هییت رئیسه مجمع انتخاب شدند
سپس مهندس اکبری  خزانه دار سازمان پس ازارائه گزارش کامل مالی به اعضا ،از دیگر برنامه های این مجمع بود و در ادامه مهندس علیزاده بازرس محترم سازمان ضمن تایید گزارش کامل مالی سازمان به اعضا پرداختند ودرادامه هیت ریسه مجمع درحضور اعضا  پس از طرح نظرات موافق و مخالف به رای گذاشته شد که در نهایت بارای اکثریت به تصویب اعضای محترم مجمع عمومی رسید
درپایان به قید قرعه  از سوی سازمان به حاضرین در مجمع جوایزی  اهداگردید