امروز : ۱۳۹۹/۳/۹برگ استعلام بهاء برای اتوماسیون کردن کلیه ی سیستم های مالی ، دبیر خانه ، اداری و فنی در سازمان و 45 دفتر نظام فنی روستایی در سطح شهرستانهای استان
تاریخ ثبت : 1398/08/13
FJRIGJWWE9R0News:matn
"فراخوان شرکت در اتوماسیون نمودن سیستم های سازمان و دفاتر سطح استان "

احتراماً به اطلاع می رساند  سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران در نظر دارد کلیه ی سیستم های سازمان و تعداد 45 دفتر نظام فنی  سطح استان را به پیوست برگ استعلام بهاء بصورت اتوماسیون اداری تبدیل نماید لذا خواهشمند است  شرکت کنندگان  سقف قیمت پیشنهادی خود را در بازه زمانی 98/08/13 لغایت 98/08/26 بر اساس تصویب نامه هیات وزیران در سال 98 در حد معاملات کوچک به دبیر خانه سازمان با مهروموم آن شرکت ارسال نمایید


برای دیدن تصویر کلیک نمائید