امروز : ۱۳۹۸/۷/۲۷نشست هم اندیشی اعضای کمیته چهارنفره استان باحضور معاونت امور عمرانی
تاریخ ثبت : 1398/07/15

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران نشست هم اندیشی اعضای کمیته چهارنفره استان باحضور معاونت امور عمرانی روسای دونظام مهندسی وکاردانی ساختمان ومدیران راه وشهرسازی وبنیاد مسکن و کارشناسان آن حوزه ها در دفتر معاونت عمرانی استانداری مازندران برگزار گردید ومقرر شد  درخصوص افزایش تعرفه خدمات مهندسی درروستا ومشکلات آن حوزه درجلسات کارشناسی کمیته چهارنفره مطرح تا تصمیم  نهایی درجلسات کمیته چهارنفره انجام گردد