امروز : ۱۳۹۹/۵/۱۸دیدار هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با مهندس رازجویان معاونت عمرانی استانداری مازندران
تاریخ ثبت : 1398/07/01
FJRIGJWWE9R0News:matn

به گزارش روابط عمومی سازمان، در دیدار هیت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با مهندس رازجویان معاونت عمرانی استانداری مازندران ضمن گزارشی از عملکرد سازمان؛ خط مشی و سیاست های صورت گرفته جهت خدمات صحیح و مطلوب تر  به مالکین درسطح استان انجام گردید
در این دیدار ریاست سازمان، جدیت و همت سازمان را در چارچوب رعایت دقیق قوانین، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان برشمرد و ارتباط خوب و سازماندهی شده ی سازمان که ازسوی دستگاهای نظارتی مخصوصاً استانداری مازندران ابلاغ گردیده  بافرمانداریها وبخشداریهای ومراجع صدور پروانه درحوزه روستایی سطح استان زمینه ای برای بهره وری مناسب مراجع ذی ربط در راستای منفعت مردم دانستند
در این دیدار مهندس راز جویان ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان نظام کاردانی ساختمان در سطح روستاهای استان خدمات مهندسی رایگان در زمینه ی تسهیلات برای خانواده های ایثارگران،مددجویان کمیته ی امداد، بهزیستی و سیل زدگان را در جهت تعامل سازنده و موثر با مردم در وضعیت اقتصادی کنونی دانسته است