امروز : ۱۳۹۸/۳/۶مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
تاریخ ثبت : 1397/12/18
مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با حضور اعضای محترم سازمان در روزچهارشنبه پانزدهم اسفندماه ۹۷در سالن متل بانک ملی  بابلسر  برگزار شد
 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان   ، به استناد  ماده 12آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی ، مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام کاردانی  ساختمان استان مازندران  از ساعت 15روز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه ۹۷ درسالن متل بانک ملی بابلسر برگزار شد
این مجمع با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید   و سپس مهندس سیف پور میر ریاست محترم سازمان ضمن عرض خیر مقدم به مهندس غلامی نماینده اداره کل راه وشهرسازی وکلیه اعضابا دستور جلسه زیر آغاز گردید
  گزارش رئیس سازمان
  گزارش خزانه دار
بررسی وتصویب تراز نامه بودجه پیشنهادی هیات مدیره در سال98
تعین وتصویب ورودیه حق عضویت سالانه اعضا درسال ۹۸
فروش یک واحد ، انتقال رسمی  واحدهای آپارتمان ساختمان مسکونی به نام سازمان در شهر سرخرود وتبدیل آن برای خریددفاتر نظام فنی یا به حساب درآمد سازمان
ودر ادامه انتخاب دوناظر ویک منشی برابر قانون از سوی اعضاء انتخاب و سپس هییت رئیسه مجمع انتخاب شدند

در ادامه ارائه بودجه پیشنهادی  مالی سال ۹۸هیات مدیره و دیگر موارداز سوی مهندس رهبریان خزانه دار سازمان به اعضا ،از دیگر برنامه های این مجمع بود و در ادامه نیز اعضای مجمع به بررسی بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان پرداختند و پس از طرح نظرات موافق و مخالف این بودجه به رای گذاشته شد که در نهایت بارای اکثریت به تصویب اعضای محترم مجمع عمومی رسید
درپایان بااهدای لوحی از سوی رئیس واعضای هیت مدیره از مسولین سابق دفاترنظام فنی ساختمان روستایی قدردانی وتشکر شد