امروز : ۱۳۹۸/۳/۶مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سال 98
تاریخ ثبت : 1397/11/24
مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با حضور تعدادی از اعضای گرانقدر ، در محل سالن اجتماعات سازمان با حضور نماینده اداره کل راه و شهر سازی استان مازندران برگزار گردید. در این مجمع ، که بااعلام به حد نصاب نرسیدن مجمع مطابق مقررات قانونی ، برگزاری آن به نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه موکول شد . لازم به ذکر است مجمع نوبت دوم متعاقبا اعلام خواهد شد . مطابق   قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از عضو کاردان سازمان رسمیت خواهد یافت
روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران