امروز : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷دویست و بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1398/04/25
FJRIGJWWE9R0Hamayesh:matn

دویست و بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

      به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و بیست و چهارمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 98/04/24در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در خصوص اخذ مجوز کار دفتر نظام فنی در بخشهای چندگانه استان مقرر گردید این مجوز توسط سازمان به سراسر استان ابلاغ گردد.

2-      در خصوص نامه سازمان نظام کاردانی استان چهار محال و بختیاری به شماره 89/س ک مورخ 98/04/13در مورد استفاده از خدمات و ظرفیت های کاردانهای فنی رشته برق مقرر گردید جوابیه از طرف سازمان تنظیم و ارسال گردد.

3-      در خصو ص نامه شورای مرکزی به شماره نامه 162 /ش/98 مورخ 98/04/23در مورد پنجمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسین نظام کاردانی استان مقرر گردید جوابیه از طرف سازمان  تنظیم و ارسال گردد.

4-      با توجه به مذاکرات پی در پی با تامین اجتماعی در خصوص بیمه مسئولین و پرسنل دفاتر مقرر گردید تا حصول نتیجه نهایی از بیمه ، موقتاً طبق سنوات گذشته توسط سازمان پرداخت و فیش بیمه به سازمان ارائه گردد.