امروز : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶دویست و بیستمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1398/03/14
FJRIGJWWE9R0Hamayesh:matn

دویست و بیستمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

      به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و بیستمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 98/03/13در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

                      

     جلسه هئیت مدیره با حضور جناب آقای دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس و عضو هئیت رئیسه و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در ابتدای جلسه رئیس سازمان آقای سیف پورمیر ضمن عرض تبریک مجدد بابت انتخاب ایشان در هئیت رئیسه مجلس و با قدردانی از حضور ایشان در جلسه هئیت مدیره به شرح گزارش در خصوص ساخت و ساز در روستاها و خدمات ارائه شده مهندسی به مالکین توضیحاتی را ارائه نمودند و در ادامه چند تن از اعضای هئیت مدیره به طرح موضوعات و مشکلات سازمان پرداخته و امیدوار به حل مشکلات با کمک و حمایت ارگان ها و مراجع ذیربط شدند سپس آقای مومنی مسئول روابط عمومی سازمان در مورد مشکلات پیش روی ارائه خدمات مهندسی و نحوه آن به روستائیان در سطح استان پرداختند در پایان آقای دکتر یوسف نژاد با قدردانی از مجموعه سازمان ، ارتقاء سازمان و نقش مهم آن در جامعه مهندسی پرداخته و لزوم آن را همکاری با نهادهای استعلامی در بخش صدور پروانه ساختمانی و در گرو رضایت مردم عنوان نمودند و راهکارهایی را برای حل مشکلات کاردانها و سازمان پیشنهاد داشتند و مقرر گردید در اسرع وقت جلسه ای در سازمان با حضور ایشان برای دریافت نظرات و پیشنهادات هئیت مدیره تشکیل شود .

در ادامه جلسه با حضور اعضای هئیت مدیره بازگشائی استعلام جهت نصب دوربین امنیتی در واحدهای سازمان صورت گرفت ؛

1- طبق قیمت های پیشنهادی شرکت یکان پرداز آسیا برنده استعلام خرید و نصب دوربین امنیتی شد

2- در خصوص نامه شورای مرکزی به شماره 98/131مورخ 98/03/13در خصوص شرکت در جلسه روسای سازمان نظام کاردانی سراسر کشور مقرر گردید ریاست سازمان به همراه روابط عمومی آقای مومنی جهت شرکت در جلسه به مشه مقدس اعزام شوند .

3- در خصوص نامه راه و شهرسازی به شماره 150/12364مورخ 98/03/04در خصوص شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان مقرر گردید از هر شهرستان یک نفر با معرفی مسئول دفتر جهت بازدید از نمایشگاه اقدامات لازم انجام گردد .