امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸دویست و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/11/14

دویست و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و چهارمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/11/13در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

 1-      مقرر گردید به تعداد 3500 جلد سررسید سال 98 چاپ گردد .

2-      مقرر گردید اعضای هئیت مدیره در ادامه ی بازدید از دفاتر جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز ناظرین بخش روستائی به سه گروه تقسیم و به دفاتر نظام فنی و روستاهای استان اعزام شوند .