امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸یکصد و نود و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/09/27

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و نود و هفتمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/09/26در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در رابطه با فیش حقوقی پرسنل سازمان مقرر گردید مطابق با قانون کار و تامین اجتماعی اعمال گردد .

2-      مقرر گردید مبلغ اضافه کاری طبق سنوات و کارکرد پرسنل لحاظ گردد .

3-      در خصوص واگذاری ویلای سرخرود مقرر گردید در جلسه آتی مجمع عمومی مطرح گردد و سپس اقدامات لازم انجام پذیرد .