امروز : ۱۳۹۸/۴/۲۶


شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
بابلسر بهنمیر نجف علی رستمی بهنمیر- روبروی آموزش و پرورش -دفتر نظام فنی ساختمان روستائی بهنمير

011-35395347

09111156739

بابلسر رودبست علی طالبیان درزی بابلسر- میر بازار- روبروی ساختمان بانک صادرات تعاونی کارکنان- ساختمان ماهان- طبقه دوم- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی رودبست

011-35376062

09113111393

بابلسر مرکزی مریم حسن زاده
بابلسر-خیابان شهید بهشتی- پائین تر از نانوائی سحرخیز-دست راست-دفتر نظام فنی روستائی بابلسر

01135254564

09117174075